Liên hệ

Lô 7-9-11 Đường 1, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 08 3750 7263
Email:  sales@tashuan.com hoặc carol.pham@tashuan.com
Website: www.quyphunhan.com
Điện thoại : (08)37507264- 37543227
Fax: 37507491-37507510

Lô 7-9-11 Đường 1, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
Hotline: 08 3750 7263 - Fax:08 37507491- 08 37507510
       Email: sales@tashuan.com   Website: www.quyphunhan.com

Thiết kế bởi www.quangcaovnn.com