3100-a

Bình tách lớp chất béo

SKU: TS-3100.

- Danh mục:Bếp